Chia Sẻ BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và kèm theo thông báo “Drivetrain Malfunction”.

Discussion in 'Thông Cáo Báo Chí và Hướng Dẫn Sửa Chữa' started by v.chicken, Jul 20, 2017.

 1. v.chicken

  v.chicken Moderator

  Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

  Dòng xe: Tất cả dòng xe bao gồm động cơ và Bosch DME: B38, N20, N26, N55, N63T, S55, và S63T được sản xuất đến ngày 31/10/2015

  Thông cáo số: SI B12 26 14

  Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW có đèn “Service Engine Soon” phát sáng và kèm theo thông báo “Drivetrain Malfunction”.

  Nguyên nhân: do các thông số điều khiển động cơ EPM không tương thích trong phần mềm DME, xuất hiện nhiều lỗi điều khiển VANOS khác nihau.

  Giải pháp: Dùng ISTA chuẩn đoán lỗi theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo và cài đặt phần mềm nếu cần.
   

  Dowload Files:

  SI B12 26 14.pdf

  nguyen huy nham and Xuandinh like this.
 2. Xuandinh

  Xuandinh New Member

Share This Page