Chia Sẻ BMW gặp tình trạng động cơ tự trả về số P hoặc N trong trường hợp xe đang ở chế độ MSA

Discussion in 'Thông Cáo Báo Chí và Hướng Dẫn Sửa Chữa' started by v.chicken, Oct 2, 2017.

 1. v.chicken

  v.chicken Moderator

  Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

  Thông cáo số: SI B12 01 13

  Dòng xe ( Model):

  - Tất cả dòng xe BMW đính kèm trong thông cáo

  - All BMW are listed in the announcement

  Nội dung thông cáo ( Situation):

  - Thông cáo này dành cho dòng xe BMW gặp tình trạng động cơ tự trả về số P hoặc N trong trường hợp xe đang ở chế độ MSA ( auto start/stop khi dừng xe chờ đèn đỏ....).

  - After an MSA engine start, the transmission intermittently goes into the Park (P) or Neutral (N) position without any customer influence.

  Nguyên nhân ( Cause):

  - Do sự cố phần mềm DME/EGS.

  - Unfavorable DME/EGS software.

  Giải pháp (Correction):

  - Thực hiển chuẩn đoán lỗi bằng phần mềm ISTA/D và thực hiện các thảo tác thử nghiệm mô đun theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

  - [NEW] Perform diagnostics using ISTA/D and work through the recommended test modules found by manually selecting the specific path below:

  [NEW] Activities / Function Structure / 01 Engine / Engine electronics / [!] Current fault patterns / Engine stops/problem starting engine.

  Hướng dẫn sửa chữa chi tiết bên dưới:
   

  Dowload Files:

  SI B12 01 13.pdf

Share This Page