Chia Sẻ BMW phát ra tiếng ồn từ phía sau khi xe đang chạy

Discussion in 'Thông Cáo Báo Chí và Hướng Dẫn Sửa Chữa' started by v.chicken, Oct 7, 2017.

 1. v.chicken

  v.chicken Moderator

  Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

  Thông cáo số:
  SI B18 02 13

  Dòng xe ( Model):

  [​IMG]

  Nội dung thông cáo ( Situation):

  - Thông cáo này dành cho dòng xe BMW phát ra tiếng ồn từ phía sau khi xe đang chạy.

  - A rattle sound is heard from the back of the vehicle while driving.

  Nguyên nhân ( Cause):

  - Do các nút giữ bộ điều tiết nắp van xả với van xả bị lỏng hoặc hỏng.

  - The screws holding the exhaust flap actuator to the exhaust have failed.

  Giải pháp (Correction):

  - Thực hiện các bước hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

  - Follow the attached instructions in the announcement.
  Hướng dẫn khắc phục chi tiết bên dưới.
   

  Dowload Files:

  SI B 18 02 13.pdf

  Last edited: Oct 7, 2017

Share This Page