Chia Sẻ Cách khắc phục khi BMW không khởi động được xe lúc sử dụng tính năng Comfort Start

Discussion in 'Thông Cáo Báo Chí và Hướng Dẫn Sửa Chữa' started by v.chicken, Sep 19, 2017.

 1. v.chicken

  v.chicken Moderator

  Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

  Thông cáo số: SI B61 20 14

  Dòng xe ( Model): F30 ( 3 series sedan)

  Nội dung thông cáo (Situation):
  - Thông cáo này dành cho dòng xe BMW không khởi động được xe lúc sử dụng tính năng Comfort Start. Xe chỉ khởi động được khi khóa điều khiển để bên cạnh khu việc khởi động khẩn cấp.

  - The vehicle does not start using the Comfort Start feature. The vehicle does start once the remote key is held next to the steering column emergency start area (key symbol at the right side of the column between the white marks).

  Nguyên nhân (Cause):
  - Ăng ten khu vực hàng ghế sau gần phía trước bảng điều khiển bị ngắt dây.

  - The antenna (aerial) in the passenger compartment near the front of the center console has shorted wiring.

  Giải pháp (Correction):
  - Xác định các dây bị ngắt và sửa chữa nếu cần.

  - Isolate the shorted wires and repair as needed.
   

  Dowload Files:

  SI B 61 20 14.pdf

Share This Page