Tài Liệu Captiva 2008

Discussion in 'Phần mềm Ô Tô' started by Dangdu, Jan 8, 2019.

  1. Dangdu

    Dangdu New Member

    Xin sơ đồ mạch điện captiva 2008 máy xăng.(mạch điện từ cảm biến xăng đến ecm) do xe bị lỗi p0462. Thanks
     

Share This Page