Hỗ trợ Hệ thống đèn xe civic 2010

Discussion in 'Yêu cầu tài liệu' started by HieuLTH00, Jul 10, 2021.

  1. HieuLTH00

    HieuLTH00 New Member

    Em đang làm bài tiểu luận về xe civic 2010 mà kiếm không có trên mạng chỉ thấy các năm khác nên là em muốn hỏi: "Không biết xe cùng thế hệ nhưng khác năm sản xuất thì hệ thống điện có thay đổi không". Với sẵn tiện nếu anh nào có tài liệu của civic 2010 thì cho em xin với.
     

Share This Page