Chia Sẻ Khắc phục xe BMW được thay thế bộ KOMBI sẽ hiển thị dữ liệu CBS không chính xác sau khi lập trình

Discussion in 'Thông Cáo Báo Chí và Hướng Dẫn Sửa Chữa' started by v.chicken, Jul 26, 2017.

 1. v.chicken

  v.chicken Moderator

  Thông cáo báo chí: HÃNG BMW

  Dòng xe: Tất cả dòng xe BMW đề cập trong thông cáp

  Thông cáo số: SI B 62 01 16

  Nội dung thông cáo: Thông cáo này dành cho dòng xe BMW được thay thế bộ KOMBI sẽ hiển thị dữ liệu CBS không chính xác sau khi lập trình.

  Nguyên nhân: hiệu chỉnh SW sais au khi thay thế KOMBI.
  Giải pháp: kiểm tra dữ liệu CBS theo hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.
   

  Dowload Files:

  SI B 62 01 16.pdf

Share This Page