Hỗ trợ Mạch điện thân xe

Discussion in 'Thảo luận về Toyota, Lexus' started by hannhattan1411, Jul 9, 2020.

  1. hannhattan1411

    hannhattan1411 New Member

    Cho em hỏi khi light control bật off và dimmer bật flash thì 2 đèn pha cốt chớp nháy và đèn báo pha sáng đúng không ạ
     

Share This Page