Chia Sẻ Mercedes có lướt gió phía sau không hoạt động

Discussion in 'Thông Cáo Báo Chí và Hướng Dẫn Sửa Chữa' started by v.chicken, Mar 8, 2018.

 1. v.chicken

  v.chicken Moderator

  Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

  Thông cáo số: LI88-50_P-053586

  Dòng xe ( Model):
  [​IMG]

  Nội dung thông cáo ( Situation):

  - Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes có lướt gió phía sau không hoạt động.

  - Rear spoiler on rear-end door loose.

  Nguyên nhân ( Cause):

  - Do phần kết nối trên lướt gió bị lỏng.

  - Threaded connection of rear spoiler has worked loose.

  Giải pháp (Correction):

  - 1.Tháo phần trên lướt gió.

  2.Thay thế các phần kết nối bị hỏng

  3.Lắp lại lướt gió.

  1. Remove roof spoiler.

  2. Replace all steel bolts with coarse plastic thread (Figure 1, Figure 2) by steel bolts with metric thread (Figure 3) A 000 990 50 23. Tightening torque: 5 Nm X204 only: Fit protective caps on the two outer attachment points.


  3. Reinstall roof spoiler.

  Hướng dẫn khắc phục chi tiết bên dưới.
   

  Dowload Files:

  LI88-50_P-053586.pdf

Share This Page