Chia Sẻ Mercedes hiển thị thông báo lỗi trên đồng hồ tablo

Discussion in 'Thông Cáo Báo Chí và Hướng Dẫn Sửa Chữa' started by v.chicken, Jan 12, 2018 at 5:44 AM.

 1. v.chicken

  v.chicken Moderator

  Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

  Thông cáo số: LI82-95_P-054406

  Dòng xe ( Model):
  [​IMG]

  Nội dung thông cáo ( Situation):

  - Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes hiển thị thông báo "SOS mbrace Service Not Activated" trên đồng hồ tablo.

  - "SOS mbrace Service Not Activated" displayed persistently in Instrument Cluster after vehicle taken out of transport mode.

  Nguyên nhân ( Cause):

  - Do thao tác đăng ký qua mạng bị lỗi.

  - Over the Air Registration has failed or has not been completed.

  Giải pháp (Correction):

  - Đừng thực hiện thao tác hủy thiết lập đầu điều khiển embrace. Thực hiện các hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

  - DO NOT Deactivate/Deprovision the mbrace control unit. Following the instructions attatched in the announcement.

  Hướng dẫn khắc phục chi tiết bên dưới.
   

  Dowload Files:

  LI82-95_P-054406.pdf

Share This Page