Chia Sẻ Mercedes hiển thị thông báo lỗi trên đồng hồ tablo

Discussion in 'Thông Cáo Báo Chí và Hướng Dẫn Sửa Chữa' started by v.chicken, Jan 12, 2018.

 1. v.chicken

  v.chicken Moderator

  Thông cáo báo chí: HÃNG MERCEDES

  Thông cáo số: LI82-95_P-054406

  Dòng xe ( Model):
  [​IMG]

  Nội dung thông cáo ( Situation):

  - Thông cáo này dành cho dòng xe Mercedes hiển thị thông báo "SOS mbrace Service Not Activated" trên đồng hồ tablo.

  - "SOS mbrace Service Not Activated" displayed persistently in Instrument Cluster after vehicle taken out of transport mode.

  Nguyên nhân ( Cause):

  - Do thao tác đăng ký qua mạng bị lỗi.

  - Over the Air Registration has failed or has not been completed.

  Giải pháp (Correction):

  - Đừng thực hiện thao tác hủy thiết lập đầu điều khiển embrace. Thực hiện các hướng dẫn đính kèm trong thông cáo.

  - DO NOT Deactivate/Deprovision the mbrace control unit. Following the instructions attatched in the announcement.

  Hướng dẫn khắc phục chi tiết bên dưới.
   

  Dowload Files:

  LI82-95_P-054406.pdf

Share This Page