TỔNG HỢP 32 TIN TUYỂN DỤNG Ô TÔ MỚI NHẤT MIỀN NAM (cập nhật 4/1/2022)

Discussion in 'Tìm Người' started by Giang Nguyễn, Jan 4, 2022.

 1. Giang Nguyễn

  Giang Nguyễn New Member

  TỔNG HỢP 32 TIN TUYỂN DỤNG Ô TÔ MỚI NHẤT MIỀN NAM

  (Cập nhật ngày 04/01/2022)

  [​IMG]

  1. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 7 triệu - 15 triệu

  + Địa chỉ: TP HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  2.Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 7 triệu - 15 triệu

  + Địa chỉ: Hồ Chí Minh

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  3. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 15 triệu - 20 triệu

  + Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  4. Mercedes Haxaco Hàng Xanh Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  5. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 7 triệu - 15 triệu

  + Địa chỉ: Bình Dương

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  6. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 10 triệu - 20 triệu

  + Địa chỉ: Bình Dương

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  7. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 7 triệu - 15 triệu

  + Địa chỉ: Bình Dương

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  8. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 7 triệu - 15 triệu

  + Địa chỉ: Bình Dương

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  9. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 7 triệu - 15 triệu

  + Địa chỉ: Bình Dương

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  10. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: TP.HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  11. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: TP.HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  12. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: TP.HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  13. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: Vĩnh Long

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  14.Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: Vĩnh Long

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  15. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: TP.HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  16. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 10 triệu - 20 triệu

  + Địa chỉ: TP.HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  17. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 7 triệu - 15 triệu

  + Địa chỉ: TP.HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  18. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 7 triệu - 15 triệu

  + Địa chỉ: Hồ Chí Minh

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  19.Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 10 triệu - 20 triệu

  + Địa chỉ: Hồ Chí Minh

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  20. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 10 triệu - 20 triệu

  + Địa chỉ: TP HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  21. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: Đồng Nai

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  22.Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: Đồng Nai

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  23.Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh Hoặc Long An

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  24.Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: TP HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  25. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: TP HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  26.Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: TP HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  27.Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được linksHãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 10 triệu - 35 triệu

  + Địa chỉ: Lâm Đồng

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  28. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 10 triệu - 20 triệu

  + Địa chỉ: TP HCM

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  29. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 7 triệu - 15 triệu

  + Địa chỉ: Đồng Nai

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  30. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: 10 triệu - 20 triệu

  + Địa chỉ: Đồng Nai

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  31. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: Bến Tre

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links  32. Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  + Mức lương: Lương thoả thuận

  + Địa chỉ: Bến Tre

  + Chi tiết: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links

  Chúc các bạn tìm được công việc phù hợp nhé!
  --------------------------
  AutoJobs - Mạng Việc Làm Ô Tô
  + Website: Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
  + Hotline: 0868.322.236
  + Gmail: tuyendung.autojobs@gmail.com
  Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để xem được links
   

Share This Page