Tài Liệu xin tài liệu kia optima 2016

Discussion in 'Yêu cầu tài liệu' started by NguyenVanTruong, Mar 13, 2018.

  1. NguyenVanTruong

    NguyenVanTruong New Member

    em chào các bác ạ! sắp tới e làm đồ án về hệ thống nạp trên xe kia optima mà e trưa có tài liệu. trong nhóm mình bác nào có cho e xin với ạ! e xin cảm ơn!!
     
  2. Seripcopper

    Seripcopper Moderator

Share This Page